Novi projekt koji dolazi iz Microsoft Research-a ima naziv Project Emporia.

Project Emporia, još uvek u fazi alfa, je društvena i personalizovana ideja vesti koja se fokusira na količinu tweet-ova koji imaju veze sa nekom pričom i ona priča koja ima najviše tweet-ova dospeva na naslovnu sekciju. Sajt izveštava o broju tweet-a koji se odnose na priču u prethodnih 24 sata, a takođe će prikazati poslednji tweet ili dva pored tog broja.

Aplikacija izgleda ovako:

app-1024x659

S obzirom da je projekt još uvek u fazi “alfa” sama ideja nije loša, brzo izvlačenje socijalnih vesti je moćna stvar koju nekoliko drugih kompanija sprovodi, a sigurno je da će u skorijoj budućnosti ovaj prostor biti veoma interesantan zamnoge kompanije.