Mozilla je pokrenula novi projekat za izgradnju operativnog sistema za mobilne uređaje koji će pokretati aplikacija prvenstveno na Web-u.

Projekat je nazvan Boot to Gecko (B2G), i treba da rezultira "kompletnim, samostalnim operativnim sistem za otvoreni Internet."

Ovaj cilj je sličan cilju koji je Google predstavio kada je počeo sa radom na Android-u. U online diskusiji o B2G, Andreas Gal, jedan vodećih programera na ovom projektu, izjavio je da je krajnji cilj "da se razbije čvrsti stisak koje vlasničke tehnologije imaju nad svetom mobilnih uređaja".

Programeri danas moraju prepravjati svoje aplikacije kako bi se one izvršavale na različitim mobilnim platformama. Bilo je mnogo pokušaja u poslednjih deset godina da se izgradi tehnologija, koje će dozvoliti programerima pisanje jedne aplikacije koja bi radila na više mobilnih OS, ali nijedna nije u tome uspela.

Sa pojavom HTML5, neki su sugerisali da bi veći broj mobilnih aplikacija trebao biti pokretan u pretraživaču, ali većina se slaže da do sada HTML5 nije ispunio taj cilj.

Ideja nije da se aplikacije pokreću samo u Firefox-u.

Mi pokušavamo postići da aplikacije rade na Web-u. U te svrhe, nameravamo koristiti i jedan dio Android-a, verovatno Android kernel i drajvere, jer oni nude polaznu tačka koja se već može boot-ati,

naveo je Mike Shaver, jedna od programera u projektu.