android-oracle-google Navodeći nečuvene IP povrede, Oracle je podneo tužbu protiv kompanije Google zbog njenog sve popularnijeg mobilnog operativnog sistema, Android-a.

Prošle godine, Oracle je kupio Sun Microsystems a samim tim i Java. U svojoj zvaničnoj žalbi, Oracle naziva Java platformu “jednom od najvažnijih tehnologija koje je Oracle kupio sa Sun Microsystems-om”. I niko ne može tvrditi da platforma nije sveprisutna i veoma važna u industriji tehnologije.

U svom saopštenju predstavnik Oracle-a je izjavio:

U razvoju Android-a Google je svesno i neposredno i u više navrata prekršio Oracle-ovu intelektualnu svojinu povezanu sa Java-om. Ovom tužbom Oracle traži odgovarajuću odštetu za njihovo kršenje.

Tvrdeći da se Android nadmeće sa Java kao “operativni sistem softverska platforma za mobilne telefone i druge mobilne uređaje” i da je Android napravio gomilu Java aplikacija koje rade u Java okruženju. Oracle navodi da Android i Android SDK krše njene patente i da svakako želi da vidi nešto novca od svoje nesvesne umešanosti u uspeh mobilnog OS-a.

Oracle, takođe navodi da je Google znao za te patente već duže vreme jer je kompanija još pre nekoliko godina angažovala nekoliko Sun-ovih Java inženjera.

Pored kršenja patenta, Oracle takođe tvrdi da je bilo i kršenja autorskih prava, Java Kod je zaštičen autorskim pravima i Oracle veruje da ga je Google koristio bez bilo kakve dozvole.

Ne treba zaboraviti da je Android open-source softver kao i da je mnogo proizvođača i programera bilo uključeno u izradu Android platforme. Oracle u svojoj tužbi iznosi tvrdnju da je Google “indukovao, izazvao i materijalno doprineo spornom kršenju prava podstičući druge da koriste, kopiraju i distribuiraju”.

Pored zahteva za novčanu nadoknadu, Oracle je takođe traži da se sve kopije koje se odnose na delove posla  povezane sa Java-om, zaplene i unište.

Da li to znači da Oracle želi da potpuno uništi Android, ako operativni sistem koristi Java Kod?