joomla_web_aplikacija_onlinetrziste Popularni sistem za upravljanje sadržajem, Joomla, najavljuje da će u budućnosti biti fokusiran na pomaganju programerima u razvoju različitih vrsta aplikacija.

Joomla je jedan od najnaprednijih i najmoćnijih Open Source, PHP i MySQL sistema za upravljanje sadržajem (Content Management Systems – CMS) za objavljivanje i upravljanje sadržajem na Web-u. Do sada je preuzeta 25 miliona puta i koristi se i za jednostavne sajtove ali i za složene poslovne aplikacije zato što je pouzdana, skalabilna i jednostavna za upravljanje.

Joomla se bazira na modulima i lako je možete nadograditi po svojim zahtevima uključujući razne nove karakteristike kao što su keširanje stranica za poboljšanje performansi, web indeksiranje, RSS feeds, newsflashes, blogovi, forumi, ankete, kalendari, web pretraživanje i ostalo.

Joomla se koristi za različite poslovne svrhe kao što su:

  • Online trgovina
  • Korporativni sajt
  • Sajt malog poslovanja
  • Aplikacije Vlada
  • Školske sajtove
  • Lične web sajtove
  • Portale
  • Časopise i ostalo

Joomla je licencirana pod GNU (General Public Licence). Program je pisan u PHP-u i koristi MySQL kao primarnu bazu podataka.

Mi tražimo načine da pomognemo programerima da drže korak sa potrebama koje nameće sledeća generacija zajednice. Današnje generacije nisu zainteresovane za sisteme komentara, oni žele da koriste Joomla u izgradnji nekog novog Twitter-a i Facebook-a u Cloud okruženju, stoga mi planiramo da proširimo Joomla u platformu za izgradnju mobilnih i web aplikacija. Joomla ima sve predispozicije da postane platforma za razvoj aplikacija koju bi preferirali mladi i novi programeri posebno zbog jednostavnosti koju nudi,

navodi u obraćanju Ryan Ozimek iz Joomla.

Prema nekim podacima Joomla sistem za upravljenje sadržajem pokreće 2,7% web sajtova.