IBMIBM kupuje kompaniju DemandTec za 440 milijuna dolara a mnogi ovu akviziciju vide kao pokušaj IBM-a da se ojača svoju ponudu e-commerce softvera na ovom dosta jakom tržištu. Kompanija IBM je priopćila da očekuje da će se ovaj posao završiti već u prvom kvartalu iduće godine.

DemandTec analitičke aplikacije se baziraju na Cloud-u i trgovci ih koriste za prilagođavanje cijenovne strategije i ponude proizvoda na trajnoj osnovi sve u cilju poboljšanja ukupnog poslovanja.

Kompanija nudi različite module pristupa koja ovu problematiku posmatra iz nekoliko različitih perspektiva. Neki od njih omogućavaju poslovanjima da lakše utvrde koji je to najbolji proizvodni mix na lokalnoj razini tako što uzima u obzir "zahtjeve kupaca, prostor, produktivnost i profitabilnost". Neki drugi moduli pomažu u određivanju najbolje cijene za određeni proizvod tijekom njegova životnog vijeka, dok su ostali moduli usredotočeni na ciljane marketinške kampanje.

Kompanija DemandTec također nudi i niz partnerskih usluga a jedna od najnovijih je dugoročna vremenska prognoza, značajka koja je rezultat partnerstva sa Weather Trends International.

Ponuda kompanije DemandTec biti će integrisana u ponudu IBM Smarter Commerce proizvoda. IBM redefinira kako brandovi kupuju, nastupaju na tržištu, prodaju proizvode i servise svojim klijentima a sve na način da klijenti budu još zadovoljniji. Umjetnost određivanja cijena sada potpomognuta znanošću i promocijom daje jednu sasvim novu dimenziju ovoj strategiji,

navodi se u priopćenju kompanije IBM.

Treba naglasiti da će ovo stjecanje kompaniji IBM donijeti i 450 klijenata među kojima su i neki od najvećih svjetskih trgovaca, uključujući Target i Walmart.