octane

Kompanija Google odavno je zagovornik ideje bržeg Web-a. Ova ideja sadržana je u sve popularnijem i bržem Google-ovom Internet pretraživaču, Chrome. Ostajući fokusiran na tom traganju za brzinom kompanija Google predstavila je Octane, pokazatelj performansi koji ima za cilj bolje izveštavanje o "real-world" performansama.

Alat ima za cilj testiranje performansi JavaScript-a u velikim Web aplikacijama. Ove vrlo kompleksne Web aplikacije koje se baziraju na JavaScript-u, su u rasponu od PDF-a koji se učitava u pretraživač do Web igara, i Google navodi da ove aplikacije dodaju veću težinu JavaScript-u nego bilo koji od njihovih prethodnika.

Većina postojećih JavaScript repera pokreće veštačke testove koje su kreirane na ad-hoc bazi kako bi naglasili određene JavaScript funkcije. Octane raskida sa ovom tradicijom i proširuje bivši V8 Benchmark Suite sa pet novih repera kreiranih od potpunih, nepromenjenih i dobro poznatih Web aplikacija i biblioteka. Ne možete poboljšati nešto što ne možete izmeriti,

naglašava Google.

Octane pokreće razni testove i proizvodi numeričke ocene o svemu, od regularnih izraza do 3D emulacija, redundanse koda i kompilacije do brzog formiranja objekta. Octane meri vreme potrebno da se test završi i onda dodeljuje rezultate koji su obrnuto proporcionalni vremenu izvršavanja.

Octane ima ugodan responzivan dizajniran korisničkog interfejsa koji se zbog toga bez ikakvih problema prikazuje i na mobilnim uređajima, tako da možete da vidite kako je JavaScript ponaša na primer Chrome za Android na vašem telefonu.