google-plus_thumb.jpg

Marketerima je bilo teško ignorisati društvenu mrežu Google + s obzirom na njen uticaj na Google pretragu. Google sve više unapređuje svoju društvenu mrežu, sada Google+ Poslovne Stranice (business pages) imaju mogućnost da komuniciraju sa svim Google+ korisnicima, bez obzira na to da li su korisnici dodali poslovnu stranicu u jedan od svojih krugova.
Osim toga, Google najavljuje i da je nova Google+ analitička platforma na putu, i da će biti pokrenuta u narednih nekoliko nedelja.

Šta ove promene znače za marketing na društvenim medijima? Google+ sada pruža mnogo veće mogućnosti angažovanje za Poslovne Stranice.

Pre ovog ažuriranje Google+ Poslovne Stranice nisu bili u stanju da +1, dele, ili da komentiraju postove korisnika ukoliko ti korisnici nemaju stranicu dodatu u jedan od svojih krugova. Eliminacijom ovih ograničenja Google+ Poslovne Strane sada će imati mogućnost interakcije i angažmana sa svim Google+ korisnicima, što otvaranje mnogo više mogućnosti angažovanje za marketere, a možda i povećava šanse da će korisnici dodati stranicu poslovanja u jedan od svojih krugova.

Više mogućnosti za interakciju i angažman korisnika koji ne slede poslovanje svakako da predstavlja moćnu funkcionalnost za marketere koji nastoje da prošire svoj domet i generišu što više Lead-ova na društvenoj mreži Google+.

Google takođe najavljuje i pokretanje analitike za Google+. Kada Google+ s analitika postane dostupna, administratori Poslovnih Stranica će imati pristup podacima, kao što su koji su korisnici u interakciji sa njihovom stranicom (i kako), demografija ovih korisnika i informacije o korisničkim društvenim aktivnostima, uključujući +1, delenje i komentari.

Iako ćemo morati da sačekamo i vidimo koliko će ovaj analitički alat biti robustan, za marketere koji bi uvek trebalo da analiziraju svoje društveno-medijske aktivnosti, sve je uvek bolje nego ništa. Marketeri bi sada trebalo da imaju mnogo bolji uvid u to koliku su efikasni njihovi napori na Google+. Sa boljim uvidom svakako da će biti u stanju uroniti u pojedine vrste sadržaja i uraditi eventualne ispravke kako bi sa kojim bi imali mnogo veći uticaj na svoju Google+ publiku.