gmail.png

Gmail je najkorišćeniji email servis sa više od milijardu korisnika širom sveta. Istraživanja pokazuju da ljudi za čitanje i slanje e-mail poruka u proseku koriste nešto više od 10 sati nedeljno. Iz tog razloga smo odlučili da objavimo članak koji će vam predstaviti nekoliko Gmail funkcija za koje možda niste znali da postoje a koje vam mogu biti od velike koristi.

Pre dve godine smo objavili članak “Nekoliko zanimljivih Gmail značajki koje ljudi rijetko koriste” a u om novom ćemo predstaviti neke nove, korisne funkcijonalnosti Gmail-a.

Undo send (poništi slanje)

Jeste li znali da je ovo moguće u Gmail-u?

Poslali se e-mail pogrešnoj osobi i sad vam je neprijatno? Funkcija “Undo send” je spas. Ona vam omogućava da poništite slanje u roku od 30 sekundi nakon što ste ga poslali.

Ova funkcija je predstavljena početkom godine a možete je aktivirali u podešavanjima Gmail-a.

Da biste omogućili funkciju “Undo send” potrebno je da:

  • Kliknite na ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu i izaberite Podešavanja (Settings)
  • Pomerite nadole do “Undo Send” i kliknite na Omogući (Enable)
  • Podesite vremenski rok u kom možete poništiti slanje email-a
  • Sačuvajte promene

gmail-undo-send

Podesite slanje i primanje email-a za kasnije

Želite poslati e-mail u neko određeno vreme iako niste u mogućnosti? Nema problema.
Chrome dodatak pod nazivom Boomerang vam to omogućava. Kada ga instalirate, videćete crveno dugme “Poslati Kasnije” (Send Later) koje vam omogućava da odredite vreme kada će e-mail biti poslan.

Boomerang vam takođe omogućava da odložite primanje email-a za neko određeno vreme. Da bi to podesili potrebno je da:

  • Otvorite email koji želite ponovi primiti kasnije
  • Kliknite na dugme “Bumerang” koje se nalazi na vrhu stranice
  • Izaberite vreme kada želite da vidite taj e-mail u vašem Inbox-u

boomerang-dodatak-za-gmail

Brojač nepročitanih poruka

Ovo je vrlo zgodna Gmail funkcija za sve one koji žele u svakom trenutk znati koliko imaju nepročitanih poruka u Inbox-u. Ono što je važno jeste da sa ovom funkcijom to možete znati čak i onda kada ste u drugoj kartici (tab-u).

Ova funkcija će kreirati brojač pored Gmail favicon-a u vašem pretraživaču koji će vam prikazivati broj nepročitanih poruka u vašem Inbox-u.

Da biste aktivirali ovu funkciju otvorite Podešavanja (Settings) > Labs > Ikona nepročitanih poruka (Unread Message Icon) i odaberete “Omogući” (enable).

Ova funkcija je dostupna samo za Chrome, Firefox i Opera.

Desktop obaveštenja o primljenim e-porukama

Gmail vam omogućava da podesite primanje obaveštenja o prispjelim e-porukama.
Otvorite Podešavanja (Settings) a potom pronađite i omogućite obaveštenja na radnoj površini (Desktop Notifications). Imate mogućnost da izaberete da primate obaveštenja o svim e-mail porukama ili samo o onim koje Gmail smatra važnim.

Obaveštenja će se pojavljivati u donjem desnom uglu ekrana pod uslovom da imate otvoren Gmail u drugoj kartici (tabu), drugom pretraživaču ili da ste vi u nekom drugom programu. Klikom na obaveštenje e-mail će se otvoriti u novom prozoru.

gmail-desktop-notifications

Zadaci (Tasks)

Možete niste znali ali Gmail može služiti kao jednostavan nadzornik zadataka (task manager).

U gornjem levom uglu kliknite na “Gmail” i izaberete zadatke (task). Novi popup prozor će se pojaviti dole desno.

zadaci.png