Microsoft Edge najbolji pretraživač za odbranu od phishing sajtova

Većina korisnika veruje da je Google Chrome najbezbedniji pretraživač na svetu. Početkom godine je dominirao na Pwn2Own takmičenju međutim, pre par dana Microsoft Edge je ocenjen kao najbolji pretraživač za odbranu od phishing napada.

NSS Labs je sproveo istraživanje po pitanju odbrane od phishing sajtova. Tokom perioda od 23 dana testirano je nešto više od 36.000 zasebnih instanci koje su uključivale pristupanje na 1.136 sumnjivih URL adresa sa tri glavna pretraživača: Google Chrome, Mozilla Firefox i Microsoft Edge.

Phishing napadi se izvode tako što napadač nastoji da stekne poverenje korisnika tako što se najčešće maskira kao neka ugledna kompanija, banka, institucija, itd., sa ciljem krađe identiteta za prijavljivanje ili osetljivih informacija o bankovnom računu. Primeri uobičajenih phishing napada uključuju elektronsku poštu dizajniranu da izgleda kao da je šalje verodostojna organizacija.

Da bi zaštitili korisnike od zlonamernog softvera (malware), vodeći pretraživača pružaju usluge zasnovane na Cloud-u, koje pretražuju Internet u potrazi za zlonamernim Web stranicama a zatim kategorizuju sadržaj prema tome, dodajući ga na crnu ili belu listu sajtova ili dodeljivanjem rezultata. Web pretraživač će zahtevati informacije o reputaciji određene URL adrese i ako rezultati ukazuju na to da je ta Web lokacija “loša”, pretraživač će preusmeriti korisnika na poruku upozorenja koja objašnjava da je taj URL zlonameran, u suprotnom slučaju pretraživač neće preduzeti nikakvu radnju. Sve se obavlja velikom brzinom tako da korisnik uopšte i ne primećuje da se provera bezbednosti URL adrese obavlja.

Da bi se procenila efikasnost pretraživača u zaštiti od phishing napada, prilikom testiranja kompanija NSS Labs se fokusirala na stopu blokiranja, konzistentnost zaštite i ranu zaštitu od novih pretnji.

Microsoft Edge je bio superioran na testiranju blokirajući čak 92,3 % phishing sajtova. Google Chrome je bio znatno iza Microsoft-ovog pretraživača sa blokiranih 74,6 % phishing sajtova dok je Mozilla Firefox blokirao 61,1 % phishing sajtova.

Edge je takođe iskazao po pitanju tkz. “zero-hour” tj. sveže lansiranih phishing pretnji, blokiranjem 81,8 % ovakvih phishing sajtova. Poređenja radi Chrome je blokirao samo 58,6 % a Firefox 50,7 % “zero-hour” phishing pretnji.

Interesantno je da NSS Labs primećuje da se zaključani operativni sistemi nisu skoro ništa značajne ponašali po pitanju zaštite od phishing sajtova. Naime, tokom testiranja na različitim platformama, Edge na Windows 10 S nije bio ništa efikasniji od Edge na običnom Windows 10. Isti slučaj je i sa pretraživačem Chrome, skoro da se jednako ponašao na Chromebook-u (Chrome OS) kao na Windows 10.