google-adwords-logo Google je objavio globalni izlazak svoje AdWords Campaign Experiments (ACE) značajke. ACE je korisna značajka koja vam pomaže u razumjevanju utjecaja određenih izmjena na vašem AdWords računu. Postoje brojne prednosti (i neki nedostatci) u korištenju ACE.

Prednosti ACE

Ranije, kad pokrenete promjene u svom AdWords korisničkom računu, morate koristiti pristup “prije i nakon” za vašu analizu. To znači da uradite željene promjene u svojm AdWords korisničkom računu i onda usporedite svoju izvedbu prije i poslije promjena.

Sa ACE možete razdijeliti testiranje na dvije verzije kampanje ili grupe oglasa istovremeno da biste vidjeli kako promjene utječu na vaše performanse u stvarnom vremenu. Aspekt testiranje u stvarnom vremenu ACE je koristan jer može pomoći u ublažavanju utjecaja vanjskih faktora na vaše testove, kao što su druge prodajno/marketinške inicijative, promjene konkurentnog krajolika i sezonske fluktuacije (po danu, tjedanu ili mjesecu).

Uglavnom, pokretanje eksperimenta sa ACE je poput podjeljenog testiranje vaših PPC tekstualnih oglasa. Ako imate dva tekstualna oglasa unutar vaše grupe oglasa, za svaku varijantu mogu primati 50 posto od pojavljivanja i možete odrediti koja ima bolje rezultate. ACE radi na sličan način ali umjesto ispitivanja varijacija tekstualnih oglasa, vi dijelite ispitivanje varijacija cijele kampanje ili grupe oglasa.

Ne možete testirati sve što je u vašem AdWords računu pomoću ACE. Pogledajte pet elemenata kampanje koji rade dobro kada se ispituju sa ovom značajkom.

1. Struktura grupe oglasa

Možete razbiti grupe oglasa u fino sinkronizirane teme i testirati da vidite kako to utječe na izvedbu. Možete uzeti grupu oglasa koja ima 25 ključnih riječi (to je vaša kontrolna varijacija), i razbiti je u pet grupa oglasa (ovo je eksperiment varijacije). Također možete pomjerati ključne teme okolo kako bi vidjeli koje varijacije rezultiraju najvećim postotkom klikova (CTR) i stopom pretvorbe.

2. Vrste podudaranja ključnih riječi

Možda ćete željeti da isprobajte različite vrste podudaranja. Ako niste pokušali frazu ili široko podudaranje određenih pojmova, možete dodati te vrste podudaranja vašoj grupi oglasa a zatim pokrenuti eksperiment da vidite kako to utječe na CTR i stopu pretvorbe. Umjesto umetanja ove vrste podudaranja i nadajući se najboljem, možete sačuvati svoju izvornu grupu oglasa (vašu kontrolnu varijaciju) i pokrenuti testnu varijaciju sa svojom novom vrstom podudaranja.

3. Proširenje i smanjenje ključnih riječi

Ako želite vidjeti kako nove ključne riječi utječu na ukupne rezultate grupe oglasa, možete pokrenuti ove nove pojmove kao eksperiment. Možete vidjeti kako se grupa oglasa ponaša sa i bez tih novih ključnih riječi.

Također možete ukloniti neke ključne riječi kako bi vidjeli na koji način to utječe na druge uvjete sa grupom oglasa. Da li su ostali uvjeti utjecali na pojavljivanja? Da li se CTR povećao ili smanjio? Možete pokrenuti dvije verzije vaše grupe oglasa, jedna sa netaknutim ključnim riječima (vaša kontrolna verzija) i jedna verzija bez tih ključnih riječi (testna verzija).

4. Napomena u vezi Google Instant Experiments

Evo postupka ispitivanja sugestija ključnih riječi iz Google Instant:

  • Odaberite nekoliko svojh osnovnih ključnih riječi (obično dvije različite riječi)
  • Ukucajte ove riječi u Google Instant ili Web Seer
  • Napraviti popis tih riječi
  • Razbijte ih u odgovarajuće grupe oglasa
  • Omogućite ACE (AdWords Campaign Experiments)
  • Napravite nove grupe oglasa sa tim riječima
  • Učinite ove potpuno nove grupe oglasa dijelom vaše eksperimentalne kampanje
  • Neka eksperiment prikupljanje podataka
  • Mjerite rezultate

Sa ovim eksperimentom uključujući kraće ključne riječi, trebali biste imati točno podudaranje. Na ovaj način znate točno koji uvjeti stvaraju veći promet i rezultate.

5. Ponuda ključnih riječi

Možete napraviti agresivnu promjenu ponude ključnih riječi da bi vidjeli kako različite ponude utječu na rezultate vaše kampanje. Na primjer, u svojog kontrolnoj grupi oglasa možete zadržati ponudu ključnih riječi nepromjenjenu ali unutar svoje testne varijacije možete agresivno povećati (ili smanjiti) svoju ponudu ključnih riječi. Sa ovom vrstom eksperimenta, možete vidjeti kako će povećana ponuda utjecati na ukupne performanse za tu grupu oglasa.

ACE Ograničenja

Neka od ograničenja će vremenom doći od strane Google-a. Za sada, ovdje je popis nedostataka:

Broj eksperimenata: Možete pokrenuti samo jedan eksperiment unutar jedne kampanje u isto vrijeme.

Postavke kampanje: Ne možete testirati kampanje na razini postavljanja. Na primjer, ne možete testirati CPC ponudu u odnosu na CPA ponudu. Ili, ne možete testirati postavke načina isporuke oglasa Standard u odnosu na Accelerated da biste vidjeli koja bolje funkcionira.

Nema AdWords Editor ili API podrške: Možete upravljati eksperimentima samo unutar AdWords web sučelja.

Izvještavanje i analiza: Ovo je mjesto gdje značajka ima najviše nedostataka. Unutar AdWords web sučelja možete segmentirati pogled na svoje kampanje, tako da možete vidjeti izvedbu kontrolne varijacije u odnosu na testnu varijaciju. Ako pokrenete veliku kampanje nećete moći vidjeti kako se sve kontrolne grupe oglasa uspoređuju sa testnim grupama oglasa. Morat ćete ih pregledati jedanu po jednu ili grupu po grupu. To može učiniti postupak testne analize veoma napornom. Mada ovo nije toliko veliki nedostatak da oglašivači ne koriste ACE.