apple ipad dominacija

Prema najnovijim podacima udeo kompanije Apple na tablet tržištu je ogromnih 85 odsto. Podaci dolaze od iz StatCounter-a koji je analizirao Web upotrebu koja dolazi od strane tablet uređaja širom sveta, tako da se ovi podaci ne baziraju na prodaji uređaja već na upotrebi Web-a. Čak i da su u nekom procentu i netačni, ovi podaci su veoma razočaravajući za Android i druge tablete koji uopšte ne predstavljaju nikakvu ozbiljnu konkurenciju za Apple iPad.

iPad-ov globalni udeo na tržištu je u proseku 85,7 odsto, dok je globalni udeo Android tablet-a 13 odsto. BlackBerry Playbook, WebOS i drugi, dele preostalih 1,3 odsto udela na svetskom tablet tržištu.

Apple iPad najveću dominaciju ima u Okeaniji, Evropi i Severnoj Americi, gde je udeo kompanije u korišćenju Web-a 92,8 odsto, 88,3 odsto i 87,5 odsto.

Uprkos tome što je još uvek daleko iza Apple-a, Android je ipak postigao izvestan napredak, njegov tržišni udeo porastao je za 2,1 odsto od novembra, dok je udeo Apple-a opao za 2,2 odsto. Međutim, ove brojke su relativne jer prodaja nastavlja da raste za obe kompanije, iako je tempo rasta brži kod Android-a.

Ono što je zanimljivo svakako je da u Koreji, koja je dom vodećeg Android partner kompanije LG, dominira Apple iPad sa 81,5 odsto naspram 18,5 odsto Android-a, dok u kini Apple računa na fantastičnih 90 odsto tržišta.

Što se tiče BlackBarry Playbook, njegov globalni udeo skoro da je zanemarljiv, samo 0,97 odsto. Jedino gde ima ozbiljan udeo je domaće tržište tj. Kanada, gde drži 8,5 odsto.

Do kraja godine treba očekivati da će Microsoft Surface i Google Nexus 7 biti dostupni širom sveta i da će tada ovo tržište sigurno biti mnogo zanimljivije.