adwords

Google je najavio još jednu izmenu u Google AdWords, dodavanje kartice Display Network koja će konsolidovati sve izveštaje i ciljanja na jednom mestu.

Ova izmena bi trebala da dovede do povećanja korišćenje Google Display Network tako što bi se olakšalo korišćenje, kako bi se održa korak sa konkurencijom, i naravno, kako bi se povećala online zarada.

Prikazivanje oglasa na Google-u doživelo je dosta poboljšanja u odnosu na prošlu godinu i sada Google ovaj segment oglašavanja potencira skoro jednako kao i oglašavanje u pretraživanju.

Ova najnovija izmena bi trebala da pomogne korisnicima u lakšem upravljanju kampanjama tako da mogu da dobiju mnogo bolje rezultate za svoje sajtove.

Pored vizuelnih izmena, ova poslednja izmena uglavnom je namenjena poboljšanju kontekstualnog ciljanja, koja je uvek bila teško procenjiva vrednost, ali verovatno i jedna od najčešće korišćenih metoda ciljanja u okviru mreže za prikazivanje oglasa.

Kontekstualno ciljanje oglasa je dodavanje ključnih reči u vašu oglasnu grupu koji se potom prikazuju na sajtovima u okviru Google Display Network. Kontekstualno ciljanje istorijski je ocenjivano analizom plasmana na sajtovima na kojima su vaši oglasi prikazivani. Oni koji beleže dobre rezultate mogu se iskoristi i za druge kampanje.

Ranije nije bilo dostupnih podataka za ključne reči koje su dovodile do prikazivanja oglasa, što znači da je ceo koncept kontekstualnog oglašavanja bilo teško izmeriti a samim tim i teško poboljšati performanse.

Dodavanjem podataka o ključnim rečima u novu Display Network karticu trebalo bi biti doneti mnogo koristi.

ad

Mnogi se služe kombinovanjem kontekstualnog ciljanja sa ciljanjem publike i teme. Ovo omogućava da se oglasi prikazuju korisnicima koji će verovatno biti zainteresovani za u vašu uslugu u vreme kada traže nešto slično.

Stopa konverzije veoma često je mnogo bolja nego kada samo koristite kontekstualno ciljanje.

Na osnovu istraživanja koja navode da će prikazivanje oglasa prestići oglašavanje u pretrazi do 2015 godine, Google je u vrlo konkurentnoj industriji, pored kompanija koje se zasnivaju na tradicionalnoj medijskoj kupovini i ponudi oglasnog prostora na osnovu broja impresija koje želite, pa sve do platformi za oglašavanje koje korisnicima prikazuju šta su dodatali u njihovu korpe a nisi kupili na drugim sajtovima.

Umesto da pokušava da se takmiči sa kompanijama koje nude kompleksnije ciljanje oglasa, Google se i dalje drži svog tržišta ostajući platforma za oglašavanje namenjena masama.

Google je ovo potvrdio pokretanjem AdWords Express, koji je u ovom trenutku ograničen na kampanje u pretrazi, i stvaranjem novog inteligentnog kreatora oglasa koji kreira slikovne oglase za vas na osnovu vašeg trenutnog tekstualnog oglasa.