tosdr

Nova inicijativa pod nazivom TOS; DR, će ocjenjivati usluge kao što su Facebook, Twitter, Apple i Google prema pravednosti i čitljivosti njihovih uvjeta za pružanja usluge (terms of service) i politike o privatnosti (privacy policies).
Terms of Service; Didn't Read” (Uvjeti za Pružanje Usluge; Nisam Pročitao) ili skraćeno TOS; DR je sustav koji se navodno temelji na Njemačkom sustavu za ocjenjivanje energetske učinkovitosti.

Ovaj novi sustav ocjenjivanja online poslovanja ima za cilj da pomogne Web korisnicima da se nose sa onim što njegovi pokretači smatraju najvećom laži na Web-u: "Pročitao sam i slažem se s uvjetima".

Novi sustav je već aktivan iako je službeno pokretanje usluge zakazano za sljedeći tjedan, na Telefonica Campus Party, tech festivala koji se održava u Berlinu.

Inicijativa “Terms of Service; Didn't Read” pokrenut je u lipnju 2012 godine sa ciljem da bude transparentan proces ocijenjivanja i analiziranja uvjete za pružanje usluge i politike o privatnosti. Inicijativa će svaku web uslugu ocjeniti od "Class A" do "Class E", na temelju toga koliko su fer njihovi uvjeti pružanja usluge u odnosu na ostale usluge.

Najbolja ocjena je "Class A" i predstavlja online poslovanje koje vas tretira pošteno, poštuju vaša prava i neće zloupotrijebiti vaše podatke. Online poslovanja ocijenjena sa "Class E" treba da kod korisnika izazovu ozbiljnu zabrinutost.

Skupina koja je pokrenula ovu inicijativu ohrabruje sve zainteresirane da se priključe projektu i pomognu u njegovoj realizaciji.